Informácie o kurze „Začíname!“

> Chcete vyriešiť všetky tie problémové správania vášho koňa raz a navždy?

> Boli by ste radi, keby bol čas strávený s vaším koňom pohodový, úspešný a zábavný pre vás oboch?

> Chcete s vaším koňom prejsť do novej úrovne komunikácie a výkonnosti a trénovať veci, o ktorých ste si vždy mysleli, že nie sú možné?

Toto všetko dokážete a začína to práve tu. 

Kurz „Začíname!“ vás naučí kompletné základy ako bezpečne a ľahko zoznámiť vášho koňa s Connection Trainingom. Tento kurz pokrýva všetko, čo potrebujete vedieť o učení koní. Naučíte sa ako prispôsobiť tréning priamo na mieru vášmu koňovi.

Samozrejme, každý kôň je iný a ku koňovi, ktorý má strach z ľudí budete musieť pristupovať inak než ku koňovi, ktorý žobre o žrádlo a tlačí sa do vášho priestoru.

Tento kurz vysvetľuje z pohľadu učenia koní prečo jednotlivé prístupy fungujú v rozličných situáciách. Uvidíte širokú škálu koní a ľudí prechádzajúcich jednotlivými lekciami a získate tak hlboké pochopenie toho, ako to všetko funguje. 

  A to je pre nás kľúčové vo všetkých kurzoch: aby ste videli škálu koní a ich ľudí v rozličných štádiách procesu učenia.  Ich lekcie prebiehajú v skutočnom čase kedy je všetko o čosi chaotickejšie než keď je to len napísané na papieri. Tiež sa stáva, že sa objavia neočakávané veci a rozličné kone na ne reagujú rozličným spôsobom. Chceme vám dať vedomosti a nástroje, aby ste dokázali naučiť vášho koňa čokoľvek, čo si želáte. Tento široký pohľad je nevyhnutný k tomu, aby sme vám pomohli k úspechu.

Po ukončení kurzu bude váš kôň: 

> absolútne sústredený na vás

> uvoľnený aj motivovaný zároveň

>  pokojný a zdvorilý vo vašej prítomnosti aj v okolí žrádla

> vedieť ako sa aktívne učiť týmto spôsobom
> milovať čas strávený s vami
> mať absolútne bezpečený a pevný základ, na ktorom sa dá ďalej stavať

Tento kurz vám dá kompletné základy k tomu, aby ste sa mohli posunúť ďalej a naučiť vášho koňa čokoľvek čo vás napadne.  Či sa jedná o zlepšenie výkonnosti alebo efektívne a zábavné riešenie problémov. Všetko to začína tu… 

 

Áno, chcem začať hneď teraz! 
Uvádzacia cena – polovica z bežnej ceny – platí len do 28.júla!

 

Tu je presný obsah toho, čo od nás dostanete v kurze „Začíname!“

Kurz obsahuje viac ako 5 1/2 hodiny video lekcií! 

Tento kurz pre vás do slovenčiny pretlmočili Veronika Bonebakker a Silvia Potočná. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto kurzu, napíšte prosím email na veronika@yourhorse.eu. Rada vám všetko vysvetlí a zodpovie. Ďakujeme!

 

Modul 1 – Veda, z ktorej vychádza učenie pomocou odmien
6 Videí | 01:12:00

Naučíte sa:
> Úvod do učenia pomocou odmien

Shawna  vám vysvetlí, prečo je učenie pomocou odmien  (nazýva sa aj učenie pozitívnym posiľňovaním) takou účinnou technikou. Súvisí to do veľkej miery s tým, ako funguje mozog cicavcov. Nielen tejto téme sa Shawna venuje v úvodnom videu do potrebnej hĺbky. 

Connection Training sa sústredí na emocionálny stav koňa a Shawna ozrejmí ako dosiahnuť viac uvoľnenia, viac motivácie a viac sústredenia. Tiež spomína skvelé tipy ako začať s používaním týchto techník.

> Ako sa kone učia

Rachel má zámer uľahčiť vám pochopenie princípov, ktoré vplývajú na učenie koní. Ide do hĺbky poznania učenia koní z perspektívy poznania konského mozgu a prirodzeného správania koní v stáde. Na tomto základe potom vysvetľuje prečo je práve pochopenie učenia hlavným stavebným kameňom vášho tréningu a ako toto pochopenie pomôže váš tréning prehĺbiť a vylepšiť.

> Pojmy a zásady výcviku
Rachel vás oboznámi so základnými pojmami a princípmi Connection Trainingu a vytvorí tak pevné teoretické zázemie. Z tohto bodu budete schopní vybrať si vhodný prístup pre prácu s vaším koňom. Pomôže vám to pracovať s ním ako s invidividualitou. Vaše pochopenie teórie vám okrem toho umožní vstupovať do diskusií o princípoch učenia i tréningovej praxi vo všeobecnosti.

 

Module 2 – Zoznámenie vášho koňa s klikrom
6 Videí | 58:45

Naučíte sa:
> Zoznámenie vášho koňa s Connection Trainingom

Connection Training vám pomáha pochopiť princípy učenia a prispôsobiť váš tréning priamo koňovi s ktorým pracujete. Napríklad možno pracujete s koňom, ktorý je veľmi smelý a rád šacuje vaše vrecká, tlačí sa do vášho priestoru. Alebo naopak, s koňom, ktorý je úzkostlivý, bez záujmu a plachý. V týchto videách vám ukážeme prvé stretnutie rozličných typov koní s klikrom a predstavíme vám tak odlišné praktické prístupy ako aplikovať princípy, ktoré poznáte z teórie do praxe.

Ešte predtým, než začnete pracovať s vaším koňom, vám odporúčame  si pozrieť všetky 3 videá. Pomôže vám to ponechať vedenie na koňovi a prispôsobiť tréning každému momentu.

> Pridanie pohybu
V Connection Trainingu je uvoľnenie kľúčovým slovom. Mnohým koňom pomáha pohyb. V pohybe sa zbavia prílišného vzrušenia, napätia, či frustrácie a pomáha im to nájsť vyrovnaný emočný stav. Práve preto je dôležité v procese učenia pridať prácu v pohybe dostatočne skoro. Môže to byť veľmi nápomocné pre dosiahnutie uvoľnenia a zároveň motivácie a koncentrácie na strane koňa. Tiež to pomáha k tomu, aby ste v tréningu rýchlejšie napredovali a ostal tak zábavou pre vás oboch.

> Pohyb okolo koňa

Skvelé cvičenie, ktoré naučí vášho koňa stáť pokojne a zároveň sa to stane veľmi silným správaním, tzv. nulovou variantou (default behaviour). Ďalej ho využijete pri ďalších cvikoch, pri ktorých je potrebné, aby kôň pokojne stál, zatiaľčo vy sa okolo neho pohybujete, dvíhate mu nohy, čistíte ho. 

Do tohto momentu učenia pokojného státia je už kôň koncentrovaný na vás a na to, kde ste. Toto cvičenie pomôže upokojiť jeho snahu. Prinesie viac uvoľnenia a pokoja, lebo pochopí, že práve to je dôležité k tomu, aby dostal vytúžené odmeny. Dokonca aj vtedy, keď to vyzerá tak, že odmena sa pohybuje smerom preč. Niekedy sa stáva, že kone chcú, aby odmeny boli stále “po ruke” priamo pred ich nosom a snažia sa, aby sa od nich nevzdialili, dokonca si ich niektoré kone priam strážia. Toto cvičenia im  vysvetlí, že jedine pokojné státie na mieste prináša očakávané kliknutie, a nie nežiadúce správanie, ktorým si strážia svoje zdroje. Je to veľmi dôležitý cvik, ktorým si poistíme pohodu, uvoľnenie a slušné spôsoby, keď je na blízku žrádlo. To všetko v čase tréningu i  mimo neho.

>Budovanie časového trvania a napredovanie

Je veľmi dôležité napredovať v tvarovaní správaní a nezaseknúť sa v jednotlivých bodoch. V tomto videu uvidíte niekoľko techník, ktoré vám pomôžu pokračovať a jednoducho a pokojne budovať trvanie správaní. Ukážeme vám, ako vykonávať tieto tehcniky s koňom, ktorý len začína s Connection Trainingom a ktorý sa učí prvé správanie – stáť pokojne a uvoľnene na dlhšie časové úseky (to najdôležitejšei správanie, ktoré potrebujete naučiť!).  Uvidíte tiež použitie tejto techniky pri targetovaní a vodení. Je dôležité hneď túto techniku naučiť svojho koňa a spomenúť si na ňu vždy, keď potrebujete zlepšiť jednotlivé správania, ktoré vášho koňa učíte. 

> Dĺžka tréningových lekcií 
Zistíte, že jednou z kľúčových zmien, ktoré prináša Connection Training, je krátke trvanie tréningových lekcií. Je prekvapivé, že najväčší úspech získate častými ale krátkymi lekciami a nie typickými 45-60 minútovými hodinami. Shawna v tomto videu poukazuje na hodnotu krátkych lekcií keď učíte nové správania. Spomína aj latentné učenie, ktoré prebieha práve medzi jednotlivými lekciami.

 

Modul 3 – Zoznámenie koňa s targetom
8
Videí| 01:19:44

Naučíte sa:

> Prečo target?
Hlavné správanie, s ktorým pracujeme v Connection Trainingu a s pomocou ktorého učíme ďalšie správania, sa volá „targetovanie“ (v preklade cielenie, ale budeme používať anglické pomenovanie, keďže ho používajú aj iní slovenskí kliker tréneri). Ešte sme sa nestretli so správaním, ktoré by nemohlo byť naučené alebo zdokonalené s pomocou targetu. Pri targetovaní učíte svojho koňa dotknúť sa nejakého objektu, väčšinou nosom, na povel. V týchto videách vám Shawna vysvetlí prečo je práve použitie targetu takou neoceniteľnou lekciou, ktorú by mal vedieť každý kôň a Hannah vám ukáže, aké je používanie targetu všestranne využiteľné. To uvidíte na jej inšpiratívnom videu!

> Zoznámenie koňa s targetom

Kone sa pri prvom zoznámení s targetom veľmi odlišujú vo svojich reakciách – niektoré to pochopia skutočne rýchlo, iným to trvá trošku dlhšie, kým pochopia koncept a niektoré sa môžu tohto nového objektu trochu báť. V týchto videách uvidíte Shawnu ako pokračuje v lekciách so Snickers a Malekou. Oba kone reagujú na target veľmi odlišne. Priamo v reálnom čase uvidíte, ako sa Shawna prispôsobuje potrebám jednotlivých koní, s ktorými pracuje.

Hannah pokračuje s ďalšími praktickými tipmi a technikami práce s targetom. Tiež vám ukáže riešenia častých problémov, ako napr. že kôň do targetu hryzie alebo sa sústredí na vašu ruku namiesto targetu samotného. Budete schopní zoznámiť vášho koňa s targetom a otvoriť tak dvere veľmi užitočnému tréningovému nástroju.

> Ako rýchlo by ste mali napredovať?


Opäť sa budete pozerať na rôzne kone a ich odlišné napredovanie v tréningu. Dozviete sa,  že nikdy nie je možné pokračovať s každým koňom tým istým spôsobom. V tomto videu Hannah zoznamuje s targetom dva kone v lekcii, ktorú robila ako demonštráciu kliker tréningu. Tieto dva kone reagujú na tréning úplne odlišne a najväčším rozdielom medzi nimi je rýchlosť napredovania. Zatiaľčo s jedným koňom sa môže veľmi rýchlo hýbať k novým cvikom, druhý potrebuje viac času na vstrebanie základov. Je dôležité sa hýbať dopredu keď už váš kôň pochopil správanie, aby ste napredovali a udržiavali lekcie zaujímavými pre koňa. Ale rovnako dôležité je spomaliť a stráviť viac času opakovaním, pokiaľ je váš kôň zmätený alebo vystrašený. V tomto videu uvidíte veľmi jasne princípy toho, ako prispôsobiť tréningové lekcie každému koňovi individuálne a na mieru.

> Zovšeobecenie a použitie týchto správaní v čase kŕmenia


Shawna ukazuje ako môžete aplikovať cvik „slušné spôsoby okolo žrádla“ (v slovenčine sa často na označenie tohto správania používa aj anglický názov „manners“) a targetovanie k naučeniu vášho koňa slušne čakať do momentu, kým mu dovolíte ísť žrať pri pravidelnom kŕmení.

 

Modul 4 – Práca s emóciami v praxi
8 Videos | 02:03:59

Naučíte sa: 


> Ovládanie impulzívnosti a emócií

Kľúčovým slovom u nás v Connection Trainingu je uvoľnenie. Ovládanie impulzívnosti  a emócii nie je o ničom inom, než o učení koňa ako spracovať svoje emócie tak, aby bol pokojný, uvoľnený a koncentrovaný. Je to dôležité predovšetkým pri koňoch, ktoré majú tendenciu byť nadmerne rozrušené, napäté alebo frustrované. Existujú techniky, ktoré naučia vášho koňa kontrolovať svoju impulzívnosť a nájsť spokojnejší a kvalitnejší emocionálny stav. Po určitom čase toto skutočne koňom veľmi pomáha udržať si pokoj i keď stoja tvárou tvár náročným situáciám, či už v tréningových lekciách alebo v skutočnom živote, ako napr. keď sa niečoho zľaknú. 

Shawna sa venuje téme čo presne je ovládanie impulzívnosti a ako koňom pomôcť za pomoci malinkých krokov ostať v pohode a sústredený.

Hannah to potom v praxi ukazuje so Zambi, krížencom zebry a somára, ktorý má tendenciu byť počas lekcií veľmi napätý a nedočkavý.

.
> Target ako nástroj pre získanie emocionálnej rovnováhy
Spôsob práce s targetom vám pomôže nájsť emocionálnu rovnováhu v tréningu i mimo neho. Keď sa raz kôň naučí targetovať, bude sa chcieť hrať túto hru, aby dostal odmenu. Môžete to využiť pri odmeňovaní správneho emočného nastavenia. Napríklad dať povel na dotyk targetu (napr. ukázať target) v momentoch, kedy vidíte, že váš kôň spravil krok dopredu a zároveň bol uvoľnený. Takto posiľňujete emocionálny stav a spojené správanie, ako napr. byť viac uvoľnený pri vodení. S dostatočným počtom opakovaní vám toto môže pomôcť pri riešení rozličných problémov súvisiacich s emóciami ako napr. nerešpektovanie vášho priestoru, žobranie o odmeny, agresivita v prítomnosti žrádla, ignorovanie človeka a mnohé iné.

Tieto videá vysvetľujú ako to funguje v plnom rozsahu. Techniky sú ukázané na rozličných koňoch, ktoré majú problémy opísané vyššie. Uvidíte aj lekciu od začiatku do konca s koňom, ktorý absolútne nevníma svojho človeka, na chrbte či na zemi, čo vedie k vyhadzovaniu. Príčinou je jeho úzkosť z odlúčenia od koní. Uvidíte ako sme využili target k tomu, aby ostal pokojný a sústredený na svojho majiteľa.

.
> Uvoľnenie a motivácia
Ideálny emocionálny stav v tréningu koní je, keď sú uvoľnenie a motivácia v rovnováhe. V takomto stave je kôň entuziastický a sústredený na vás a zároveň bez vnútorného nepokoja a napätia. Priviesť koňa k takémuto nastaveniu môže byť niekedy veľmi náročné! Všetky tieto videá sú o zvyšovaní motivácie a uvoľnenia a ukazujú rozličné prístupy a techniky ako postupovať s rozličnými koňmi.

Tento kurz pre vás do slovenčiny pretlmočili Veronika Bonebakker a Silvia Potočná. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto kurzu, napíšte prosím email na veronika@yourhorse.eu, Rada vám všetko vysvetlí a zodpovie. Ďakujeme!

Ako vidíte, nachádza sa tu TONA informácií! Toto je jediný prípad na svete, kedy sa spojili 3 medzinárodné odborníčky na pozitívne posiľňovanie s koňmi a svoje vedomosti koncentrovali do jedného miesta. Svoje učenie prezentujú krok za krokom, aby vám umožnili  naučiť sa všetko potrebné.

Ak sa kliker tréning nerobí správne, tak rovnako ako akýkoľvek iný tréningový prístup, môže zapríčiniť viac problémov než priniesť riešení. Nanešťastie, mnoho ľudí má informáciu, že existuje len jediný spôsob ako kliker tréning používať. Toto NIE JE vôbec pravda! Každý kôň, človek či ich kombinácia sú odlišné. Princípy budú fungovať na každom jednom koňovi, ale kľúčom k úspechu je použitie týchto princípov rozličným spôsobom.

Našimi rukami prešli tisícky koní, s ktorými sme používali spomínané techniky. Vieme, že vždy existuje cesta k ochotnému, spokojnému a uvoľnenému koňovi, ktorý  miluje učiť sa a tráviť s vami čas.

 Naším cieľom je naučiť vás základné princípy tréningu (ako sa kone učia) a ukázať vám mnoho rozličných koní a ich reakcií na Connection Training.  Tento kurz vám dodá praktické tipy a nápady ako to spraviť tak, aby to fungovalo pre vášho koňa a naučí vás zručnosti umožňujúce trénovať akéhokoľvek koňa a akékoľvek správanie v akejkoľvek situácii. 

 

Áno, chcem začať hneď teraz! 
Uvádzacia cena – polovica z bežnej ceny – platí len do 28.júla!

 

 Často kladené otázky

Budem mať neustály prístup k týmto materiálom alebo je to len na obmedzený čas?
Budete mať neobmedzený prístup. Jeho čas nevyprší a videá môžete pozerať dokola koľkokrát len chcete.

Ako budem pozerať tieto lekcie? Môžem lekcie pozerať svojím vlastným tempom? 

Zakúpením kurzu si vytvoríte prihlasovacie konto, ktoré vám hneď po pripísaní peňazí na účet umožní vstúpiť k materiálom kurzu. O otvorení vášho účtu vás informujeme na váš email. Lekcie budete môcť pozerať na svojom počítači alebo mobilnom zariadení.

VIDEO: Kôň učený kliker tréningom si po 7 rokoch všetko pamätá! 

 

 


Tento kurz pre vás do slovenčiny pretlmočili Veronika Bonebakker a Silvia Potočná. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tohto kurzu, napíšte prosím email na veronika@yourhorse.eu. Rada vám všetko vysvetlí a zodpovie. Ďakujeme!

Referencie

beezie-madden„Stáva sa, že by ste svojmu koňovi radi povedali:  „To bolo správne!“ Nikdy sme  takúto možnosť nemali. Vždy som to považovala za veľkú dieru v bežne používanom systéme.  Myslím si, že týmto tú dieru vyplníte.“

Beezie Madden USA
3-násobná olympijská medailistka

 

susan-and-charlie

S Connection Trainingom som začala po kúpe môjho prvého koňa, pretože keď bolo na blízku žrádlo, tak bol žobravý a nepríjemný. Po zhliadnutí Shawninho videa s jej koňom Mintom som bola totálne inšpirovaná. Hneď ďalší deň som si kúpila kliker – nikdy predtým som o kliker tréningu nepočula – a behom týždňa sa udiala zmena. Keď ma Charlie videl prichádzať so žrádlom, tak začal cúvať a odkláňal hlavu preč. Od tohto momentu sme sa nikdy nevrátili k pôvodným spôsobom! Používam kliker ako hlavný tréningový nástroj. Ten najväčší prelom prišiel, keď som nemohla svojho LENIVÉHO ponyho ZASTAVIŤ pri cválaní na lonžke. Bol taký lenivý, že som ho musela naháňať s plastovým vreckom priviazaným k bičíku.  Jedného dňa som ale povedala dosť. Dostala som ho do cvalu pomocou biča, klikla v momente, kedy nacválal, on na fleku zastavil, prišiel si po odomenu a ešte predtým než bol späť na kruhu už opäť začal cválať sám od seba. Celý ďalší týždeň som musela hovorit „Nie, nechcem cval Charlie“. Nedokázala som uveriť tejto zmene.

Milujem kliker tréning a to vďaka Connection Trainingu!
Susan Baker | UK

 

Tento web je fantastický. Rovno som do toho skočila s vaším začiatočníckym kurzom. Je úžasné mať kritéria, ktoré môžem nasledovať a teším sa na postupné napredovanie s tréningom môjho koňa. Práve som dopozerala video „Ako sa kone učia“ zo začiatočníckeho kurzu. Bolo to úžasné, ďakujem! Je fascinujúce učiť sa o konskom mozgu. Je to veľmi dôležitá súčasť učenia koní!
Katrina Little | UK

 

jodie-foremanTáto metóda je úžasná. Behom jedného mesiaca sa môj kôň (Bob) naučil všetky tieto správania a to vo voľnosti: zastaviť a nepohnúť sa na povel HOU, zacúvať na signál rukou, podsadiť zadok, nasledovať ma v kroku, kluse a cvale, stáť a kráčať s hlavou dole, pásť sa len keď mu dovolím (povely na hlavu dole alebo hore zatiaľčo stojíme priamo na tráve), byť vyslaný od targetu k targetu, pristaviť sa k schodíkom na nasadanie alebo k ohrade, stáť na plachte, ohýbať krk. Len pred pár dňami mi bolo doručené jeho sedlo, takže zatiaľ ovláda: ustupovať do boku pozdĺž ohrady, dotknúť sa vlastných rebier (pre zastavenie bez zubadla pomocou jednej oťaže), kráčať s hlavou dole, pásť sa po mojom dovolení priamo na vychádzke. Som tak šťastná!
Jodie Foreman | USA

 

dawn-beaAhoj Hannah. Musím ti napísať, že som totálne nadšená! S Beou som mala úplne úžasné lekcie, Bola maximálne ochotná, ctižiadostivá, úžasná, milá, koncentrovaná, vnímavá…tento zonam môže pokračovať a bude plný príjemných slov! Bola som úplne ohromená, udiala sa v nej obrovská zmena. Prežívam to veľmi emotívne. Tiež sa cítim privilegovaná, že má so mnou chuť takto ochotne spolupracovať. Ďakujem!
Dawn Emmerson UK

 

camilla-dindorp„Som skúsený kliker tréner, ale nie som skúsený tréner koní. Pracovala som roky s kliker tréningom psov a keď som si kúpila môjho prvého koňa Augusta, vedela som, že rovnakým spôsobom chcem pracovať aj s ním. Ale keďže som bola v tejto oblasti nová, potrebovala som inšpiráciu a odborné vedenie z hľadiska toho ako začať a ktoré správania je vhodné naučiť.

Našťastie som objavila Connection Training, ktorý mi poskytuje tony inšpirácie a skvelých nápadov! Kedykoľvek som nevedela ako ďalej, prihlásila som sa do môjho účtu v Connection Trainingu a o pár minút neskôr som už mala nový plán ako pokračovať.“

Camilla Dindorp | Denmark

 

Áno, chcem začať hneď teraz! 
Uvádzacia cena – polovica z bežnej ceny – platí len do 28.júla!

Powered by WordPress. Designed by WooThemes