Ziadostivosť: 7.LUST systém

Uloha tohto systému je jasná: ženie koňa k páreniu a reprodukcii. Co to ale znamená pre naše domestikované kone? A čo z toho vyplýva pre náš tréning?

Ak ste museli riešiť premenlivosť hormonálnej kobyly či ste trénovali žrebca aby bol pokojný a uvoľnený v prítomnosti koní, tak dobre viete akou výzvnou je pre nás LUST systém. V tomto videu hlbšie pochopíte čo presne sa odohráva v tele koňa a vdaka tomu môžete robiť lepšie rozhodnutia v tréningu či menežmente.

No comments yet.

Pridaj komentár

Powered by WordPress. Designed by WooThemes