Rachel Bedingfield

rachel-roisin-1 Connection Training, to je umenie spojenia srdca a vedy v  tréningu koní. Úloha Rachel je predstaviť vám práve to vedecké zázemie, ktoré tvorí základ úspechu každého tréningu. Študenti majú radi jej spôsob, akým zdôrazňuje dôležitosť vedy v tréningu a rozširuje tak ich uhol pohľadu, akým rozmýšľajú o koňoch, ich živote a šťastí. Dokáže spraviť z komplikovaných vecí jednoduché a zo suchých informácií zaujímavé.

Z jej pôvodného zamerania v poľnohospodárstve, do ktorého neustále prinášala nové vedecké informácie, ako napr. o organickom poľnohospodárstve, sa na konci 90-tych rokov stala „znovuzrodenou“ majiteľkou koní  a v momente začala hľadať lepšie spôsoby, ako sa o kone starať a trénovať ich.  Po štúdiu práce Pata Parelliho a Montyho Robertsa vytvorila v roku 2001 organizáciu Natural Horse Group, ktorej cieľom bolo pozývať do Británie tých najlepších svetových konských trénerov a mysliteľov.  Rachel usporiadala kurzy s takými hviezdami ako Marthe Kiley-Worthington, Lucy Rees, Pete Ramey, Mark Rashid a Jane van Lennep. Vďaka týmto učiteľom dokázala sama aplikovať tie najnovšie vedecké poznatky z etológie, výživy, úpravy kopýt a tréningu a mala obrovský úspech. (Na obrázku sa Rachel učí techniku „soft hands“ od Marka Rashida).

V tom čase tiež pomáhala etologičke Abigail Hogg s výskumom pre jej knihu „The Horse Behaviour Handbook“ („Príručka o správaní koní“). Spolu s Abi začala vyučovať kurzy venované konskej etológii a prirodzenej starostlivosti o kone v ich spoločnom biznise Horse-Centred Training.

V roku 2004 založila Natural Horse Shop, v ktorom predávala zdravé kvalitné krmivá s vysokým obsahom vlákniny a iné skvelé produkty a prinášala ich tak ľuďom vo svojom okolí. Študovala laminitídu a metabolický syndróm na Lincoln University so zameraním na menežment chronických stavov.

V roku 2006 začala vytvárať program pre kurzy s James Shaw a jeho revolučné Tai Chi pre jazdenie. Počas piatich rokov sa konali 3 kurzy ročne po celej Británii. Rachel si vďaka tomu vytvárala vlastné pochopenie a prax jazdenia v rovnováhe s použitím dychu ako zásadnej pomôcky.

V tom istom čase sa začala formálnejšie zaoberať kliker tréningom s Alexandrou Kurland, pričom aj s ňou pracovala po dobu piatich rokov ako súčasť prominentnej skupiny jej študentov v Yorkshire, ktorí boli vedúcimi v rozvíjaní tohto prístupu.

Spolu s Hannah založili v roku 2012 Equine Clicker Conference (Konferenciu o klikaní s koňmi), prvé svetové stretnutie ľudí, ktorí sa špecializujú na tréning pomocou markeru/odmien. V roku 2013 pridali aj nadväzujúcu online konferenciu. Vnikla tak možnosť prezentovať svoje schopnosti pre mnohých profesionálov z celého sveta. Zároveň sa do diskusií mohli zapojiť študenti zo všetkých kútov zemegule.

Tiež je zakladateľkou a koučkou Clix College, ktorú viedla Hannah a ktorá bola predchodcom dnešného Connection Trainingu. Prinášala online semináre, video konzultácie a koučovanie cez internet.

Popri tom všetkom študovala vedecké pozadie tréningu a welfare koní a zanietene cestovala za ďalším vzdelaným. Zúčastnila sa mnohých kurzov a konferencií, neustále spytovala hodnovernosť prednášajúcich a overovala si, či sú ich názory založené na empirických dôkazoch.

Toto skúmanie ju viedlo k štúdiu neurovied s cieľom skutočného pochopenia toho, ako sa kone učia. Tieto nové nformácie  spochybňujú väčšinu dogiem, ako napr. názor o dominancií a hierarchiách v stádach koní. Momentálne píše časť o vede, ktorá stojí za tréningom, do pripravovanej knihy Connection Trainingu, ktorá by mala byť vydaná koncom roku 2015.

Miluje cestovanie a s nadšením stretáva svojich online študentov na svojich seminároch a sústredeniach. 

Powered by WordPress. Designed by WooThemes